09-9545927     09-9545927     office@iep.co.il

ליווי ייצור מוצרים

בבקשה הגדר אפשרות "תמונת פרויקט ראשית"

10873838_ml_Production Management

  • תכנון מפרטי ונוהלי ייצור.
  • הקמת וניהול מוצר (הרכב, תהליך, צורת אריזה, תנאי עיבוד ושמירה וכו').
  • בניית ספרי מוצר (ומוצרים ייחודיים), תפריטי ייצור ותפריטי עבודה, כולל מוצרים שייוצרו אצל קבלני משנה.
  • הדרכות בכל הנושאים הללו (ראה סעיף "הדרכות").
ליווי ייצור מוצרים
דילוג לתוכן