09-9545927     09-9545927     office@iep.co.il

ליווי יבוא מוצרים

בבקשה הגדר אפשרות "תמונת פרויקט ראשית"

12587890_ml_Import

  • ליווי רישום ארגון כיבואן.
  • התכתבות עם יצרנים בחו"ל לארגון תיקי יצרן לצורך ייבוא.
  • הכנת תיקי ייבוא למוצרי מזון רגילים וכן למזון רגיש.
  • מענה על שאלות משרד הבריאות.
  • ליווי בפועל של ביצוע הייבוא מול הרשויות במשרדי הממשלה ובנמלים.
ליווי יבוא מוצרים
דילוג לתוכן