09-9545927     09-9545927     office@iep.co.il

חוות דעת

בבקשה הגדר אפשרות "תמונת פרויקט ראשית"

12195020_ml_Expert Views

  • הכנת חוות דעת משפטיות.
  • הכנת חוות דעת להערכת טיב מוצרים, נזקי תקלות וכו'.
  • חוות דעת טכנולוגיות במקרה של תביעות ייצוגיות.
  • חוות דעת לחברות הביטוח (הערכת נזקים, סיבות לתקלות, אמצעי מנע וכיו"ב).
חוות דעת
דילוג לתוכן