09-9545927     09-9545927     office@iep.co.il

הדרכות

בבקשה הגדר אפשרות "תמונת פרויקט ראשית"
  • 16408289_ml_Instructionארגון הדרכות ייעודיות בנושאים טכנולוגיים, בטיחות מזון, אופן תפעול מוסדות, טיפול במוצרים רגישים וכו'.
  • ריכוז קורסים וימי עיון בנושאי ניהול, בקרה, טכנולוגיה, שיווק, בישול וכו'.
  • הדרכות בנושאים מקצועיים הקשורים במזון וכו'.
  • הדרכת כוח אדם מקצועי (כולל הרצאות בנושאים ספציפיים).
הדרכות
דילוג לתוכן