09-9545927     09-9545927     office@iep.co.il

בקרת איכות – הסמכה

בבקשה הגדר אפשרות "תמונת פרויקט ראשית"

32382746_ml_QC_Approved1

 • תכנון מערכי איכות למפעלים, מטבחים מוסדיים ומפעלי הסעדה.
 • הכנת נוהלי איכות.
 • הקמת מערך בקרת איכות
 • בדיקות, ניתוח ופרשון של תוצאות בדיקות.
 • ליווי הסמכה ל- ISO 9000 ו- ISO 22000ותקני בטיחות מפעליים ואיכות הסביבה.
 • ליווי הסמכה לתקני בטיחות מזון ל-HACCP לפי תקנים ישראליים, תקני ארה"ב, דרישות בינ"ל (ארגון הבריאות הבינ"ל) וכד', כולל BRC לאירופה וארה"ב.
 • ליווי הסמכה בינלאומית ל cGMP, GCP, GLP, HACCP , EUREPGAP, BRC ועוד.
 • תכנון מעבדות בתחומים נרחבים ובהתאם לתקנים בינלאומיים.
 • ביצוע מבדקים שוטפים לעמידה בתנאי ייצור, במערכי איכות ובתקנים בינלאומיים.
 • ביצוע בקורת תשתיות לקראת התאמת ארגון לתקני בטיחות מזון.
 • הדרכה בקביעת והתאמת מוסדות לתקנים השונים.
בקרת איכות – הסמכה
דילוג לתוכן