09-9545927     09-9545927     office@iep.co.il

בקרת איכות – ביצוע ומעקב

בבקשה הגדר אפשרות "תמונת פרויקט ראשית"

22836813_ml_Quality Control

  • הכנת תוכניות בדיקה למוצרים.
  • פירשון תוצאות בדיקה של מעבדה.
  • ביצוע מעקב טיב אצל קבלני משנה.
  • מעקב ובקרת טיב אחר ייצור מוצרים במפעלים (מזון, תרופות וכו').
  • ביצוע מעקב "לקוח סמוי".
בקרת איכות – ביצוע ומעקב
דילוג לתוכן